EN IT DE
Menu Search

Znamka Zeleni kras

Zeleni kras je znamka območja Notranjsko-kraške regije in je plod sodelovanja občin Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška Dolina, Pivka in Postojna. Znamka je bila v letu 2010 registrirana pri Uradu za intelektualno lastnino kot tržna znamka geografskega območja. Lastnik in skrbnik znamke je RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.. Znamka se lahko uporablja za promocijo občin in geografskega območja ter za promocijo oz. trženje blaga in storitev, nastalih na geografskem območju znamke. Uporaba imena Zeleni kras je omejena s pravico do uporabe znamke, ki jo na podlagi pravilnika podeljuje skrbnik znamke.